Friday, January 31, 2020

कवितेचा गांव

भावनेच्या बाजारात शब्दांचा लिलाव व्हावा,
अश्रुंची सोबत अन् कौतुकांच्या टाळ्यांनी
शब्दांना माझ्या भाव मिळावा,
अन् रसिकांच्या काळजात
कबीर, तुकोबागत माझ्या कवितेचा गांव असावा !!

- गणेश