Thursday, August 9, 2018

संजय सोनवणी - माणूस जरा वेडा आहे गड्या !

या जातीचा इतिहास, त्या जातीचा इतिहास
गरज नसताना वाटते
जगावेगळीच कोडी हा उलगडतो,
एक प्रश्न सोडवतो अन मग
आम्हा दुसरा प्रश्न  पाडतो,
लेखक कसला,
कसला हा चित्रपटनिर्माता अन संगीतकार ,
समजतो स्वतः कवी कधी अन कधी हा इतिहासकार...
परी जबरी आम्हा शोभतो हा कादंबरीकार...
विसंगत भासणाऱ्या प्रसंगांना
नेहमीच हा शब्दांनी छेडतो,
जगाला उपदेशाचे डोस पाजत 
स्वतः मात्र सोडलेली पुन्हा चालू करतो,
हो रे
माझंच मन सांगते मजला
विचारांची देवाण-घेवा करण्या,
सोबत जरा एखाद्या शहाण्याशी
कर कि रे वेड्या,
हा माणूस जरा वेडा आहे गड्या !

विचारा याला कसे घडले पानिपत
अन कसा होता पेशवाईचा इतिहास,
दहशतवादाला रूपं किती?
नी धनगरांचा गौरवशाली इतिहास,
उकरून काढले सत्य वाघ्याचे
करूनी याने शब्दांचा प्रहार,
सांगून टाकेल मग हेही 
कोण होते रे महार?
सातवाहन–शातवाहन–शालिवाहन
यातला फरक नेमका काय?
हिंदू अन वैदिक संमिश्रीत
धर्मातलाही फरक नेमका काय?
भलतंच भाषेच मुळ याचं अन
भलत्याच याच्या बाराखड्या
हो रे
हा माणूसच जरा वेडा आहे गड्या !

माहित होते आम्हा केवळ आजतोवर चार वेद
मग कुठ्न कसा आणला याने असुरांचा आणखीन वेद
घरात याच्या ढीग पुस्तकांचा, महाभारतालाही शून्य करतो,
म्हणून हा कायमच लिहित नी लिहित राहतो..
दुनिया हादरवणारी कटू प्रमेयं अन मिथकं मांडतो,
चित्रकारही बनून कधी, हा दुनियेला आपलेच रंग देतो,
बोलतो हा कधी शेतीवर, शिक्षणावर, कधी अर्थावर..
विद्रोहासारखा मग प्रहार करतो
वेदांवर, जातीभेदांवर नी अजून इतरही अनर्थान्वर..
साहित्यातले योगदान याचे
स्मरेल समाज पिढ्यानपिढ्या,
कारण
हा माणूस तर भलताच वेडा आहे गड्या!

- गणेश.