Wednesday, February 27, 2013

लोकांचे भय आहे...

स्वार्थाच्या शर्यतीत पैसा फक्त ध्येय आहे ,
नाहीतर, व्यर्थ जीवनाला आज काय अर्थ आहे?

धर्म, प्रांत, जात याचेही दंगलीपर्यंत राजकारण आहे,
नाहीतर, 'भारतीयत्व' आमच्यात आज कुठं उरलं आहे? 

स्त्रीचा आदर केला, एक शिवाजी होऊन गेला, 
पुस्तकातलं मात्र पुस्तकात राहिलं आहे...

मागणं कसं मागावं देवाकडं, मरणानंतर मोक्ष आहे,
नजर मूर्तीवर , मात्र चप्पलावर लक्ष आहे,

झुकावं लागणं देवापुढ, आज माणसाची सवय आहे, 
श्रद्धा कसली? देवाचे नव्हे, लोकांचे भय आहे...


- गणेश.